هاست پر سرعت آلمان

آپتایم و سرعت بالا

DBgr-512MB

500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله

DBgr-1G

1000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله

DBgr-2G

2000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله

DBgr-3G

3000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله

DBgr-5G

5000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله

DBgr-10G

10000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل CPanel
هارد پرسرعت NVME
امکانات نامحدود
آنتی شلر CXS
فایروال CSF
ssl رایگان
1G ram
2ماه تخفیف برای سرویس یکساله